Allemansrätten - "Inte störa, inte förstöra"

 

Se till att du känner till innebörden i vår allemansrätt när du vistas i naturen. Allemansrätten ger dig rätten att få vistas i naturen men den ger dig också skyldigheter.

 

Allemansrätten
Right of Public Access
Allemansrätten

 

För mer information, se Naturvårdsverkets hemsida.

  

  

Naturreservat

Den större delen av Vänerns norra skärgård ingår i ett natur- reservat.

Fågelskyddsområden

Ett antal mindre skär i skärgården är fågelskyddsområden det innebär att det inte är tillåtet att gå iland under tiden 1:a april till 31:a juli. Man ska också visa hänsyn och inte vistas i närheten av skyddat område. Områdena är markerade med gröna ringar på sjökorten.

  

Värmlands skärgården. Naturreservat i Värmlands län.

   
För mer information, se Länsstyrelsens hemsida.